25 zvishamiso zvezbra

Mbhudzi dziri pakati pezvisikwa zvakanakisa zvinogara muAfrica. Vanhu vanoziva marwadzo avo anozivikanwa pamuviri uye havagoni kugadzirisa dambudziko nenzira ipi zvayo: ndeye chena nemitsvuku yakasviba kana yakafanana ...