Uye ndiani iyeye?

Ndiani rake? Nhepfenyuro yeTV "Rake" (2014) "Mukomana mudiki Rake agara achirota nezvekuva gweta uye akashanda nesimba kuti azadzise chinangwa chake. Mushure mekupedza kudzidza kuyunivhesiti, akazozadzisa zvaaida ...

Ndiani mutumwa?

mutumwa ndiani? Ngirozi (chiGiriki chekare, angelos mutumwa, mutumwa), muzvitendero zvaAbrahama, munhu wemweya, asina muviri, achitaura kuda kwaMwari uye aine masimba emweya. Uye zvakare, ngirozi dzaJehovha dzinogona kutungamira zviitiko ...